Ajankohtaista

Betonimurskeen uusiokäyttö maanrakennuksessa

Helsingin Talosiirto tuottaa laadukasta CE-merkittyä betonimursketta maarakennuskohteisiin. Betonimurske on turvallinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto luonnon kiviainekselle. Betonimurskeen hyödyntäminen on MARA-asetuksen (591/2006) mukaan mahdollista seuraavissa maarakentamiskohteissa: 1. yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet; 2. pysäköintialueet; 3. urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit; 4. ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja...
lue lisää